Úspěšné pohovory

Orientace ve formách pohovorů, kompletní vedení výběrového řízení, rozdělení kompetencí, uvědomění si rolí jednotlivých (interních) účastníků výběrového řízení.

1 490,00 Kč