Talent management


O své pracovníky se musíme starat a musíme o ně pečovat tak, jak každý vyžaduje. Zde se univerzalita nevyplácí. Je nutné vědět kdo co potřebuje, koho co motivuje a jak ho vzdělávat (ať už dle charakteru práce nebo charakteru zaměstnance). Zpracování plánu vzdělávání, hodnocení a motivace je velice náročné na začátku, ale velice úspěšné v průběhu. Tento proces nikdy nekončí. Pracovat s talentem je budoucnost.